Het Groene Hart was na 1945 lange tijd vooral een planologisch begrip. In 2004 is 180.824 ha door de rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap. Hierdoor werd het erkend als een gebied met internationaal zeldzame of unieke kenmerken en landschapskwaliteiten. In samenhang daarmee worden ook de bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten benadrukt. Het streven dient te zijn deze kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Het Groene Hart vormt door zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. 

Landbouwnatuur en recreatie zijn de voornaamste functies van het Groene Hart. Bewoners en bezoekers zoeken er rust, ruimte en groen. Sinds 2011 ondersteunen rijks- en provinciale overheid het belang van het Nationaal Landschap niet meer. Honderd maatschappelijke organisaties met tezamen een miljoen leden zijn daar in 2012 tegen in het geweer gekomen. Ze vrezen vergaande aantasting van het gebied dat ze belangrijk achten voor de instandhouding van de leefbaarheid in West-Nederland. Het Groene Hart is van groot belang voor de Nederlandse weidevogelstand. Bedreigde soorten als gruttokievit en scholekster komen er veel voor.

We vertrekken dus vanuit Hazerswoude-Dorp  een centraal gelegen plaats in de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn. Het dorp is gelegen in het Groene Hart en ligt midden tussen de plaatsen LeidenAlphen aan den RijnBoskoop en Zoetermeer. Tot 1 januari 2014 behoorde Hazerswoude-Dorp tot de gemeente Rijnwoude en was daarmee de grootste kern binnen de gemeente.

Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden in het dorp zijn een oud raadhuis van architect Jan Dekker, (1926) een hervormde kerk uit 1664 (toren 1646) en nog twee andere kerken waarvan een katholieke en vier molens, waaronder Korenmolen Nieuw Leven, een tot korenmolen omgebouwde wipmolen die al bijna 200 jaar in het dorp staat. Ook bezienswaardig is Het Rietveld aan de oostkant van het dorp waar men kan varen door de sloten in het Hazerswoudse landschap.

Aan de Dorpsstraat 66 staat een monumentaal pandje uit circa 1630 waarin het Historisch Museum van Hazerswoude is gehuisvest. Aan de Dorpsstraat 66 staat een monumentaal pandje uit circa 1630 waarin het Historisch Museum van Hazerswoude is gehuisvest.

De molens in het dorp zijn: wipmolens de Rooie Wip en de Gere Molen (of blauwe Wip), de achtkante poldermolen Rietveldse Molen en de korenmolen Nieuw Leven.

We eindigen dus in Monster, Over de oorsprong van de naam Monster bestaat onzekerheid. Waarschijnlijk is ze afgeleid van het Latijnse woord “Monasterium” hetgeen klooster betekent. Die term werd ook gebruikt voor gronden die eigendom waren van een klooster.

Monster was vroeger een bedevaartplaats, omdat de Machutusparochie een aantal relikwieën bezat van haar patroon, de heilige Machutus, ook wel Machuut genoemd. Men zocht hier genezing van de vallende ziekte,epilepsie.

In de 13e eeuw behoorde een groot deel van het Westland, Loosduinen en Den Haag tot het ambtsgebied van Monster. Toen een begin werd gemaakt met de bouw van Den Haag werd een splitsing gemaakt in Haag-ambacht en Half-Loosduinen. Dit laatste dorp werd in 1812 losgemaakt van Monster. Tussen Den Haag en Monster bevindt zich van oudsher een serie buitenplaatsen zoals Ockenburgh, Bloemendaal, Solleveld en Langeveld. (bron wikipedia)

In deze habitat heeft de familie Zuyderwijk dus hun kwekerij waarbinnen we in een bloemrijke omgeving kunnen kennismaken met hun Hanging Baskets maar vooral ook van hun gastvrijheid tijdens de inmiddels beruchte en alom gewaardeerde BBQ.

Tot ziens in Hazerwoude en in Monster we maken er een fijne MGATO dag van voor diegene die niet op vakantie zijn.

Tot dan!

Het MGATO bestuur