MG informatie en onderdelenbeurs 2017

De MG Informatie- en Onderdelenbeurs 2017 in Houten.

Het 25 jarig lustrum van de inmiddels zo gewaardeerde MG Informatie- en Onderdelenbeurs. Ere wie ere toekomt, de Familie Van Ginkel en de MGCC vereniging hebben de kar in deze 25 jaar getrokken, zonder afbreuk te willen doen aan de vele vrijwilligers vanuit  de samenwerkende MGATO en MGTTO verenigingen. Zonder ook hun bijdrage had het festijn nooit kunnen uitgroeien tot de grootste Europese en inmiddels zeer gewaardeerde MG beurs. En ook deze keer was het een beurs zoals deze behoort te zijn, een marktplaats voor eigenaren, geïnteresseerden en handelaren, gericht op de belangen van onze leden. De MG merkenclubs en hun leden hebben binnen het samenwerkingsverband hun steentje bijgedragen om alles in goede banen te leiden. Onze eigen MGATO club was goed vertegenwoordigd met veel bezoekende leden die van de gelegenheid gebruikt maakten om in onze clubstand op het nieuwe jaar te toosten. Kortom een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de stands van de organiserende samenwerkingsverband van de MGCC, MGATO en MGTTO het hart vormden van deze onderdelenbeurs.

Waarschijnlijk onder meer vanwege de verdergaande vergrijzing in de MGATO en hierdoor het kleinere aantal leden dat actief kan / wil zijn, een probleem dat veel verenigingen in Nederland treft, had het bestuur dit jaar zijn handen vol aan de voorbereidingen, overleg met de zusterclubs, MGATO standindeling maken, stand opbouwen en afbreken en aan leden die iets aan te bieden hadden, de juiste posities geven.

De traditionele Nieuwjaartoost op de MGATO stand.

De traditionele nieuwjaarsreceptie in Houten was wederom zeer goed bezocht wat betekent dat de MGATO leeft onder de leden.

Veel constructieve discussies op de stand over de status en toekomst van onze vereniging.

Dat deed ons als bestuur goed want uw mening doet ertoe en blijkbaar doet de MGATO er bij u ook toe.

In deze atmosfeer willen wij graag met u de komende ALV en het 45 jarig jubileum in 2018 tegemoet gaan.

MGATO leden bedankt voor uw hulp!

Een belangrijk doel van het beursbezoek was ook dit jaar voor velen weer om een gewild onderdeel of artikel te pakken te krijgen, een badge, een boek, een onderdeel waarnaar hij/zij al lang op zoek was of gewoon een leuk hebbedingetje. Er was voor iedereen wel wat leuks te vinden.

Maar het MGATO sociale aspect was er ook, onder het motto ‘samen doen – samen zijn’. Er werd koffie gedronken, ervaringen werden uitgewisseld, onvolkomenheden en verbeteringen aan de MG’s besproken of er werd gewoon wat gekletst over de dingen die mensen zo bezig houden. Kortom de sfeer was uitstekend op onze MGATO-stand en bij de zusterclubs MGCC en MGTTO die zich ook van hun beste kant lieten zien. We konden dan ook rekenen op veel hulp bij het afbreken van de stand waardoor ook wij voor 18.00 uur van onze zondagavond konden gaan genieten. Hartelijk dank hiervoor.

Een bijzonder woord van dank aan de families  Van Tienen en Blankenstein die geheel belangeloos hun MG Magnette ZA en MG Type A roadster tentoonstelden. Deze twee bijzondere uitvoeringen hebben terecht veel aandacht van de bezoekers gekregen. Een pluim voor de eigenaren-MGATO leden. We zijn en waren er trots op dat we deze beauties mochten laten zien. Ze waren beeldbepalend op onze stand.

Graag zien wij u en uw partner op de eerstvolgende activiteit, de MGATO Algemene Ledenvergadering op zondag 19 februari 2016, locatie Dorpshuis ’t Trefpunt, Schooldwarsweg 19, 3711 BM Austerlitz.

Het MGATO bestuur