Fijne kerstdagen en een gelukkig 2017

Uw MGATO bestuur

Wenst alle MGATO leden, hun familie en naasten hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Tijd voor samen zijn, samen doen en ontspannen werken aan verbinden en binden van mooie relaties en hun interesses, een mooie kerstgedachte, maar ook de bouwstenen van uw eigen MGATO!

We hopen en vertrouwen erop u allen in groten getale te mogen begroeten op de traditionele Nieuwjaarstoast tijdens de MG- Informatie- en Onderdelenbeurs op 8 januari 2017 om 14.00 uur op onze stand in Houten.

De toegang is op vertoon van uw MGATO ledenpas voor u en uw partner evenals het parkeren gratis!

Het bestuur vertrouwt erop dat we ook in 2017 samen met de leden er een mooi seizoen van maken en dat we wederom weer mooie momenten, toerritten en evenementen mogen beleven. Uw deelname en bijdrage zijn hierbij essentieel en met respect voor uw drukke agenda vragen wij u om aan tenminste 3 activiteiten deel te nemen.

Tot in Houten en Austerlitz, voor nu een fijne kerst en een goede jaarwisseling.

MGATO dé oldtimervereniging

op weg naar bijna 45 jaar (2018) historie van samen genieten van onze MG type A en Magnette’s en van de onderlinge verbondenheid tussen de leden.

Terugkijkend op 2016 mogen we vaststellen dat de MGATO leeft en dat we zelfs in sportief opzicht ons konden verheugen in een hogere belangstelling getuige de grote opkomst tijdens het British Race Festival te Zandvoort.

De activiteitenagenda voor 2017 is inmiddels gevuld en we rekenen erop dat zoveel mogelijk leden de aankomende Algemene Ledenvergadering, op 19 februari 2017 te Austerlitz, zullen bezoeken. Dan kunnen we de toerritten verdelen om zo weer de mooiste plekjes van Nederland te mogen ontdekken.

Ook weten we ons gesteund door leden die tijdens de evenementen hun bijdragen leveren aan het op- en afbouwen van de stands en het beschikbaar stellen van hun MGA, Magnette en zelfs hun caravan als MGATO honk!

Hartelijk dank hiervoor, het wordt zeer gewaardeerd en maakt dat de MGATO er toe doet!

Uw MGATO bestuur.