MGATO sportief en gezellig aanwezig op British race festival Zandvoort 2016

15 deelnemende MGATO equipes, een verenigingsrecord!!

Het British race festival leeft weer, geïnspireerd door de organiserende leden door Bryan Melton, Han Volkers en Ab Wolff en maar liefst 14 sportieve oudere jongeren vanuit onze vereniging.

Deelname aan het British Race Festival 2016 (BRF) vormde voor leden van de MGATO en de MGCC op zondag 2 oktober 2016 een mooie mix van elkaar weerzien, op het circuit rijden, boeiende races, bijzondere demonstraties en enthousiaste merkenclubs. “We hebben genoten”, was een veelgehoorde reactie na afloop.

Die ochtend betekende vroeg opstaan voor Bryan Melton en Ab Wolff met zonen, Cor Veerhuis en ondergetekende en er voor zorgen dat je om 09.00 uur voor de poort van het circuit in Zandvoort stond. De dagen daarvoor hadden Bryan en Han al het nodige voor de inwendige mens ingekocht, terwijl Ab zijn Eriba caravan, die als MGATO honk ingezet zou worden in gereedheid had gebracht. Om 09.00 uur reden we dan ook het terrein op en zochten we de mooie plek op die de organisatie ons had toebedeeld, pal voor de pitt boxen en broederlijk naast de MGCC. Na het positioneren en opstellen van de caravan en het ophangen van de MGATO-vlaggen, was het tijd om de opstelling van de te verwachten MGA’s (15 auto’s!) voor te bereiden, links en rechts een praatje te maken en het terrein even te verkennen.

De races van verschillende type auto’s was al om 09.00 uur begonnen, dus daar kon ook even naar gekeken worden. Het zonnetje scheen lekker en beloofde veel voor het circuitrijden aan het begin van de middag van de leden van de MGCC en de MGATO, die zich voor dat onderdeel opgegeven hadden.

Van de MGATO bleken dat 8 leden te zijn; zoveel circuitrijders hadden vorige edities nog niet gekend. Langzaam druppelden de MGA’s binnen en gaandeweg bleek dat helaas niet alle A’s op het ons toegewezen stuk terrein pasten. Maar gelukkig konden enkele A’s toch tegenover onze plek een plaats vinden. Vermeldenswaard is zeker dat zich ook een aantal leden had opgegeven voor wie dit sportieve evenement een trigger was zich bij deze MGATO activiteit te laten zien. Mijns inziens een teken dat wij met deelname aan het BRF ook die leden aanspreken die zich minder goed in het rijden van toerritten herkennen.

Gaandeweg de ochtend, toen zich ook steeds meer A’tjes met eigenaren bij onze stand meldden, liet de zon zich verschalken door donkere wolken. En zo rond het middaguur verschenen de eerste druppels water. De hoop dat de regen weer snel plaats zou maken voor de zon, bleek ijdel. En naarmate de tijd verstreek en de rijders zich gereed moesten maken voor het rijden op het circuit, regende het gestaag. In de opstelplek vóór het circuit, waar de rijders in 2 rijen auto’s zo’n 10 minuten moesten wachten alvorens zij het circuit op mochten, verhevigde de regen zich zelfs. Een zeem en/of spons in de auto bleek weer eens een onmisbaar accessoire. En enkele minuten voor de start kregen de rijders te horen dat het circuit te glad was om vrijuit te rijden en dat een safety car met zwaailicht voor de rijders uit zou gaan rijden, die niet gepasseerd mocht worden. Samen hebben ze het sportieve karakter en het imago van dé iconische Britse sportwagens uit de vijftig-zestiger jaren als de MGA weer een sterke impuls gegeven.

Grote mannen werden kleine jongens in hun MG’s

In een gordijn van neervallende regen en opspattend water konden we om 13.40 uur onze MG’tjes de sporen geven. De regen en het opspattende water zorgde er ook voor dat het zicht slecht was (en in mijn geval mijn voorruit vet was) waardoor bepaalde bochten soms onverwacht snel voor de rijders opdoemden. Oplichtende remlichten van een sliert MG’tjes was dan vlak voor zo’n bocht het resultaat. Maar wat was het ondanks die ‘beroerde’ rijomstandigheden een uitdaging om over het circuit te rijden! En dat bleek bij alle rijders het geval te zijn.

Na 20 minuten regen vangen zat onze tijd er op en werden we het circuit af gedirigeerd. Door de regen stonden de vele meegebrachte stoeltjes leeg en zocht menig MGATO lid de droogte van een pitt box bij andere deelnemende clubs op. Bovendien was het verblijf daar ook geen straf want vele bijzonder klassiekers waren er te bewonderen. Een ander deel van de leden verzamelde zich in het MGATO thuishonk voor die dag, waar op een gegeven moment zelfs negen leden een droog plekje vonden. En ook hier was het verblijf geen straf. Met leuke verhalen en een prima en gezellige sfeer, aangevuld met hapjes en drankjes, leek de tijd om te vliegen. Een punt van overweging lijkt een volgende keer toch het huren van een pitt box te zijn, waar leden zich bij slecht weer kunnen verpozen. Bij het vertrek om 17.00 uur scheen zowaar de zon weer even, wat een blik op een zonnige Noordzee mogelijk maakte.

Persoonlijke ervaringen en impressies

Ondanks het slechte weer vanaf de middaguren hebben de deelnemers echt genoten van de ervaring van het rijden op het circuit. Het was een typische MGATO happening met veel gezelligheid maar in een andere context dan de maandelijkse ritten. Rijden op een nat en slibberig circuit was een uitdaging en de 20 minuten leken als een flits voorbij te zijn gegaan! Er waren de nodige technische dialogen en er was veel te zien bij de andere club stands en tijdens de racesessies van de diverse classes. Het evenement gaf een goed inzicht in de Britse auto’s van 1930 tot de jaren 1970, waaronder veel MG’s. De club stand was leuk om te zien met zoveel MGA’s bij elkaar en met leden die we niet vaak (of helemaal niet) op ritten zien. Ik denk dat het een groot succes was en hoop dat het weer niet te veel teleurgesteld heeft.

Bryan Melton

Ondanks de wat wisselende en natte weeromstandigheden is er genoten van elkaars verhalen en circuitervaringen en zoals in het visserslatijn had eenieder wel de hoogste snelheid, snelste bocht of beste remprestatie geleverd, maar uiteindelijk was iedereen binnen het MGATO kamp weer veilig en ongedeerd uit de strijd gekomen. De ‘Jos Verstappen look a likes’ kwamen thuis weer met beide benen op de grond en vielen tevree op de stoel voor de TV in slaap, tsjaa oudere jongeren met als motto lekker slapen en morgen gezond weer op met of zonder spierpijn.

Met sportieve groet,

Han Volkers