Algemene ledenvergadering 2017

Geslaagde Algemene Ledenvergadering 2017

Traditioneel komen de MGATO leden eenmaal per jaar bijeen om het gevoerde beleid en de activiteiten van het afgelopen seizoen te evalueren. Hierbij legt het bestuur aan de leden verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt er middels applaus décharge aan het bestuur verleend.

Ook worden de activiteiten voor het komende seizoen in kaart gebracht en worden de organisatoren van de toerritten en evenementen gekozen. Een jaarlijks terugkerend ritueel waarbij de basisdoelstellingen van de MGATO: ‘Samen zijn, samen doen’ en het versterken van de onderlinge relaties ook veel aandacht krijgen. Zo ook wordt er even stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn of wegens gezondheidsredenen niet hebben kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Natuurlijk worden de jubilarissen en hun partners even in het zonnetje gezet en de prijswinnaars bekend gemaakt en verrast met een heuse bokaal. Mooie bossen bloemen maken het geheel af en met voldane gezichten keren deze gelukkigen terug naar hun zetel in de zaal.

Nadat ook de financiële en organisatorische zaken zijn afgewikkeld is het tijd voor de invulling van de vacatures. Dit is altijd weer een ‘kat en muisspel’ want we willen toch samen dat de MGATO zijn toekomst veilig stelt. Maar wie neemt de verantwoordelijkheid en de hierbij behorende taken op zich? Ieder jaar zien we de gezichten zich fronsen, maar elk jaar ook weer melden zich leden aan die begaan zijn met de MGATO en hun diensten aanbieden.

MGATO leeft voor en met zijn leden

Het invullen van de vacatures is makkelijker voor de ‘project’- taken dan voor de bestuurlijke posities want hieraan kleeft toch een tijdsbeslag, representatie en inventiviteit waarvoor je ook de motivatie moet hebben.

De komende drie jaar zullen een sterke impact hebben op de toekomst van onze vereniging, die volgend jaar 45 jaar bestaat maar ook te maken heeft met een licht dalende trend in ledenaantallen. Dit baart zorgen bij elke vereniging; vergrijzing en  individualisme zijn belangrijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

Aan de sfeer zal het niet liggen, die is meer dan goed evenals de betrokkenheid van veel leden, wat tijdens deze vergadering ook maar weer eens bleek. Meer leden dan in 2016 bezochten de vergadering en er werden in een prettige atmosfeer weer veel persoonlijke ervaringen uitgewisseld.

Het belooft weer een mooi seizoen te worden met aantrekkelijke toerritten en als jaarlijks hoogtepunt het MGATO weekend. Dit jaar gaan we voor een grensoverschrijdend weekend in de regio Zeeland en Belgisch Vlaanderen. Een leden-initiatief van de Nederlandse familie Van Tienen en de Belgische familie Lopez, we kijken er nu al naar uit.

In de nieuwsbrieven kunt u de afspraken lezen die we met elkaar gemaakt hebben. Tot ziens!

Het MGATO bestuur