De positie en verantwoordelijkheid van de klassieker garage

Verantwoord onderhoud wordt beloont!

In Nederland rijden zo’n 260.000 klassiekers rond, die vanaf 1960 een APK plicht kennen en hierdoor regelmatig worden gecontroleerd op met name de verkeerstechnische en milieu aspecten, een goede zaak!.

De klassiekers en oldtimers van voor 1960 kennen deze APK plicht niet, maar zijn voor de verkeersveiligheid en milieuaspecten afhankelijk van het onderhoud dat door de eigenaren, al dan niet ondersteund door een vakspecialist, worden uitgevoerd.

Natuurlijk is het kilometrage van deze klassiekers-oldtimers beperkt, maar dat neemt niet weg dat de verkeersveiligheid en milieu een betere controle verdienen, elk ongeluk is er een teveel!

Vandaar dat we graag even uw aandacht vragen voor de positie van de klassieke vakgarages die zich geheel hebben gespecialiseerd op het restaureren, reviseren en onderhouden van deze  categorie voertuigen.

De garagebedrijven die zich richten op een bepaald merken, of specifiek op onderhoud en reparatie van alle merken en zelfs de specialisten die zich richten op bepaalde zaken als ruiten, schokbrekers, remmen zoals bv Kwik Fit en Car Glass hebben geen kennis van de specifieke technieken en afstellingen die noodzakelijk zijn om de klassiekers zo goed mogelijk naar de moderne eisen te kunnen “fine tunen”.

Er is een levendige handel in onderdelen als bij deze hobby behorende zelfwerkzaamheid, maar voor de details en het verantwoord repareren, onderhouden en afstellen van deze klassiekers is toch echt enige vakmanschap en know how noodzakelijk om de verkeersveiligheid en milieuaspecten te kunnen garanderen.

Hierdoor rust er een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op de schouders van de specifieke klassieker vakgarage die eigenlijk geen aandacht krijgen in de vakbladen, media, belangenorganisatie als overheid.

De overheid probeert deze problematiek in de juiste banen te leiden door de regelgeving aan te passen, zodat de m.n. de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Vele herkennen in de laatste wegenbelastingmaatregel alleen het bezuinigingaspect, waardoor m.n. het oneigenlijk opportunistisch gebruik van de oldtimerregeling wordt  aangepakt met als vervelend neveneffect dat dit de echte hobbyisten in de weg zitten.

De onafhankelijke klassieker vakgarage’s pleiten dan ook voor een landelijke klassieker APK die met respect voor de beschikbare techniek een aangepaste keuring zouden moeten hebben.

De op klassieke auto’s gespecialiseerde garage’s en restauratiebedrijven kennen de techniek en weten hoe ze een motorafstelling kunnen combineren met optimale vermogen output die toch in balans is met de moderne milieu eisen. Uiteraard kijken ze ook naar de algehele staat van onderhoud en adviseren en repareren in dit kader naar moderne maatstaven maar met respect en oog voor de techniek van toen en de eisen van nu!

Naast deze eerste verantwoordelijkheid zijn deze gespecialiseerde vakgarages ook vaak een punt van sociale ontmoetingen waar ervaringen en kennis worden gedeeld. Je zou kunnen zeggen dat zij met hun kennis en ervaring de kurk zijn waar veel hobbyisten op drijven en sociale ontspanning er als gratis service aan toe voegen. Hier hebben de moderne marketeers nog geen antwoord op, want bij de reguliere garagebedrijven staan de commerciële belangen voorop en daar zijn hun klantentevredenheid activiteiten op gericht. Bij de klassieker vakgarages heerst nog een sfeer van elkaar tot diens zijn en afrekenen tegen een betaalbaar tarief, je zou kunnen zeggen zoals het hoort bij vrienden onder elkaar.

Misschien is de grootste omzet in onderdelen wel een koffieboon want die gaat er met liters doorheen als die hobbyisten elkaar treffen bij zo’n vakgarage als bij ons.

En zo “heurt ut” nietwaar, we zouden niet anders willen, een levensstijl misschien!

Enthousiaste vakgarage