Navigatie en kaartlezen

Navigeren en kaartlezen kun je leren!

Door ons lidmaatschap van de KNAC vriendenclub zijn wij als relatief kleine vereniging in staat om onze leden een volwaardig toer- en navigatieprogramma aan te bieden. De KNAC heeft in deze de samenwerking gezocht met de DHRC (Dutch Historic Rally Club) dat jaarlijks een aantal navigatiecurcussen aanbiedt op verschillende locatie in het land.

Hierdoor kunnen de MGATO leden die dat willen zich bekwamen in het lezen en voorbereiden van een navigatie toerrit of rally.

De DHRC organiseert in 2018 ook een aantal cursussen Kaartlezen voor beginners. Deze zijn op de volgende data gepland:

De cursussen  zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de DHRC.  Het bezit van een klassieke auto is voor de cursus geen noodzaak.

Hoewel de cursussen zich voornamelijk richten op beginnende navigatoren, is deze ook voor bestuurders zeer zeker de moeite waard. Als de bestuurder weet welke uitdagingen de navigator voorgeschoteld krijgt, kan hij optimaal inspelen op de navigator.

De uitleg van een aantal veelgebruikte kaartleessystemen staat dan ook centraal in de cursus. Daarnaast veel over het kaartlezen in het algemeen, de auto en toebehoren, de navigatieapparatuur et cetera.

Niet alleen de cursus zelf is interessant. Er zullen specialisten in rally- en kaartleesapparatuur, aanwezig zijn die u alles kunnen vertellen over de bemodigde rally- en kaartleesapparatuur, die u ook direct kunt aanschaffen.

Voorts neemt een aantal bestuursleden van de DHRC hun rallyauto mee, zodat u kunt zien hoe zo’n wagen eruit ziet. In de middagpauze krijgt u een uitstekende lunch aangeboden en daarna gaat u op pad om in een oefenrit het geleerde in praktijk te brengen.

Na afloop van de cursus kunt u met de cursusleider, DHRC-bestuursleden en uiteraard met elkaar, napraten onder het genot van een drankje en hapje.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De voorbereiding op een rally

  • De afstandsmeetapparatuur in de auto
  • Het benodigde kaartleesgereedschap
  • Samenwerking bestuurder/navigator tijdens de rally
  • Legenda en kaartleestekens
  • Diverse veelgebruikte kaartleessystemen
  • Het rijden van een oefenrit waarbij al het ’s ochtends geleerde in de praktijk aan bod komt.
PROGRAMMA
09:30 uur Welkom, met koffie en thee
10:00 uur Aanvang van de cursus: theorie van kaartleessystemen, de rolverdeling in de auto, tips en trucs van routiniers, gebruik hulpmiddelen
12:30 uur Lunch
13:15 uur Oefenen in de praktijk: twee uur rijden met vier verschillende kaartleesssytemen, zoasl het ook bij een echte rally gebeurt.
15:30 uur Uitleg hoe het had gemoeten en wat de bedoeling was
16:30 uur Einde cursusdag, napraten aan de bar van het hotel met een drankje en bittergarnituur, gezelligheid
17:30 uur Naar huis.

Kosten

De kosten bedragen € 40,00 per persoon voor leden en € 55,00 per persoon voor niet-leden. Wanneer u zich aanmeldt via deze site  kunt u direct betalen via iDEAL. Eventueel kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL31ABNA0529697505, ten name van de DHRC. Dit bedrag is inclusief de drankjes en de lunch.

Wanneer u op de cursusdag besluit lid van de DHRC te worden betaalt u het inschrijfgeld voor DHRC-leden (€ 40,00) in plaats van dat van niet leden (€ 55,00). Het verschil à € 15,00 wordt verdisconteerd in de eerste betaling van het lidmaatschapsgeld.

Annulering

Als u zich tot één maand voor de cursusdatum afmeldt krijgt u het gehele bedrag terug. Wanneer u tot twee weken voor de cursus annuleert krijgt u 50% van het inschrijfgeld terug. Wanneer u zich binnen twee weken voor de cursusdatum afmeldt volgt geen restitutie. U mag echter wel een ander persoon in uw plaats laten deelnemen.