Op zondag 19 juni was de MGATO aanwezig op de British auto Jumble in Waalwijk.

Op zondag 19 juni kon na jaren de MGATO aanhanger weer uit de mottenballen. Frans Dessing had in de dagen ervoor de inventaris van de aanhanger bekeken op verlopen eetwaren en andere zaken die na twee jaar opslag maar beter konden worden weggegooid en samen met Frans van Straaten en Cor Veerhuis bracht hij de aanhanger in alle vroegte naar Waalwijk. Daar werd samen met Henk Damen onder wat gedruppel de tent opgezet en de boel verder aangekleed. Uiteindelijk kwamen naast de MGA van Henk Damen nog diverse A-tjes de plek opsieren.

De dag verliep droog en met redelijk wat aanloop van bekende en onbekende MG liefhebbers. Pas aan het eind van de middag werd het natter, zodat de tent nat de aanhanger inging.

Al met al een geslaagde dag. Veel dank aan allen die geholpen hebben en natuurlijk aan alle leden die langs zijn geweest.