Op 18 februari 2024 tijdens de ALV van de MGATO heeft er een bestuurswisselingplaats gevonden. 3 leden van het oude bestuur hebben plaats gemaakt voor 3 nieuwe bestuursleden. Zowel de voorzitter, penningmeester en de secretaris doen een stapje terug om plaats te maken voor nieuwe frisse bestuursleden. Henk Damen blijft binnen het bestuur en neemt de rol van secretaris op zich.
Met algehele stemmen en onder luid applaus zijn de nieuwe bestuursleden benoemd.

Nieuw bestuur: Henk Damen, John Kusters, Rene Heijnens en Jaap de Wijs

Oud bestuur: Henk Damen, Han Volkers, Theo Veenendaal en Ger van der Peet(niet op foto)