De, op zaterdag 27 mei gehouden, technische- en taxatiedag kan als een succesvol evenement worden gezien.

De taxateur, en tevens MGATO lid, Rob Hafkamp kon op deze dag 7 MGA’s op de huidige marktwaarde taxeren en MG specialist en lid Peter Segers kon bij 11 MGA’s de remmen inspecteren en technische tips geven.

Al vóór de taxatiedag heeft Rob Hafkamp nog eens de MGA’s van een aantal andere MGATO leden, maar dan op locatie bij hun thuis, getaxeerd zodat we voorzichtig mogen veronderstellen dat een jaarlijks terugkerende taxatiedag voor onze leden in een zekere behoefte zou kunnen voorzien. We hebben momenteel een kleine 250 leden en indien een significant deel van die leden hun MGA of Magnette via een jaarlijks te organiseren MGATO taxatiedag zouden laten taxeren, zouden we weer een extra service kunnen bieden aan onze leden.

We mogen binnenkort naast Rob Hafkamp een tweede taxateur toevoegen aan onze business partners namelijk dhr. Arie Keijmel van ‘Rovin B.V.’, die zich de komende periode ook als adverteerder op onze website en in ‘The Octagon’ zal presenteren.

Met deze specialisten aan boord krijgen we een steeds beter zicht in de waardeontwikkelingen van onze MGA’s en Magnette’s. Zo kunnen we onze leden ook op dit punt nog beter bedienen. Voor dit moment bedanken we Rob Hafkamp voor de uitstekende service en prima onafhankelijke taxaties en rapportering, die zowel menig MGATO lid als verzekeringsmaatschappij heeft verrast.

Ook moeten we ons lid Peter Seegers in Amersfoort  natuurlijk hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn werkplaats en voor het inspecteren van de 11 MGA’s van onze leden op met name de remcapaciteit. Deze keuring heeft bijgedragen aan de verkeersveiligheid, zeker nu ook de APK regels met ingang van Mei 2018 worden opgeruimd.

De MGATO is er voor en door de leden, en deze succesvolle activiteiten maken de vereniging wel meer de moeite waard!

Geen APK meer voor 50 plussers

De APK voor benzineauto’s moet voortaan jaarlijks worden uitgevoerd wanneer er 160.000 kilometer of meer op de teller staat. Vanaf 30 jaar oud blijft de APK weer tweejaarlijks. En alle voertuigen vanaf  50 jaar oud worden vrijgesteld van APK.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dit vandaag besloten en ze neemt hiermee de door de RDW, in overleg met maatschappelijke organisaties, aangepaste Europese APK-richtlijn 2014/45/EU over.

In het overleg met de RDW had de FEHAC voorgesteld om de vrijstelling van de APK voor oldtimers niet meer te koppelen aan de vaste datum van het bouwjaar (1 januari 1960), maar om een glijdende schaal te gaan hanteren van 50 jaar. Dat is hiermee dus een feit. De tweejaarlijkse APK-plicht voor auto’s die ouder dan 30 jaar zijn, blijft gehandhaafd.

Nu de APK voor de meeste van onze MG-A’s en Magnettes wegvalt, ligt de verantwoordelijkheid voor de technische staat van onze auto’s geheel in onze eigen handen. De meeste eigenaren zullen ongetwijfeld zuinig zijn op hun oldtimer, maar dat wil nog niet zeggen dat er altijd voldoende kennis van zaken aanwezig is met betrekking tot onderhoud en veiligheid. Bovendien kunnen ‘onze oudjes’ nog weleens iets mankeren en hebben ze ook minder mogelijkheden om aan te geven dat ze zich niet helemaal lekker voelen (computers, onderhoudsindicatoren en controlelampjes bijvoorbeeld zijn minimaal of in het geheel niet aanwezig).

Een jaarlijkse technische dag lijkt ons daarom een nuttige service en we hopen ook volgend jaar weer zo een dag te kunnen organiseren.

Uw voorzitter,
Han Volkers