U bent uitgenodigd voor een werkelijk meer dan unieke en spectaculaire MGA informatiemiddag op zondag 21 oktober a.s. in het ‘Dorpshuis ’t Trefpunt’ aan de Schooldwarsweg 19 te Austerlitz. 

Op deze middag staat (de ontwikkeling van) de MGA centraal, waarbij niet voorbijgegaan wordt aan het feestelijke feit dat 60 jaar geleden de MGA TwinCam gepresenteerd werd. Eveneens wordt kort stilgestaan bij de ontwikkeling en lancering van de MGB. 

Met Gepaste trots kunnen de organisatoren van deze middag u meedelen er in geslaagd te zijn als spreker de 74-jarige zoon Roger van wijlen Syd Enever te ‘strikken’. Syd Enever, die vanaf 1938 als hoofd-planningsingenieur en vanaf 1954 als hoofd-ingenieur / chief designer bij de MG fabrieken in Abingdon werkzaam was, kan gezien worden als ontwerper en geestelijk vader van de MGA en de MGB. 

Roger Enever, die woonachtig is in Southampton / Engeland zal u, begeleid door uniek en deels nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal, op deze middag meenemen in de tijd vanaf zijn prille jeugd in het gezin Enever tot aan de periode dat hij zelf in een MGA en later in MGB’s racete. Het beeldmateriaal dat Roger zal tonen komt uit het archief van zijn vader, dat Roger erfde. Ook experimentele MG’s zoals de EX-172, EX-175, EX-179, EX-181 en de EX-182 kunnen in het verhaal van Roger de revue passeren.

Nogmaals, een werkelijk unieke gelegenheid om nog uit de eerste hand de geschiedenis van Syd Enever (bij MG Abingdon) te horen en de historie van met name de MGA ! 

Ons lid Cor Veerhuis zal deze middag ook ingaan op vooral de technische aspecten van de MGA TwinCam, de geschiedenis en de kansen die dit model kreeg binnen de British Motor Corporation. Daarbij zal Cor Veerhuis een fraaie TwinCam motor op een display in de zaal tentoonstellen. Ook zullen Hans van Wanrooij en Ivo Hilgenberg ons met foto- en eventueel filmmateriaal kort meenemen in de geschiedenis van hun MGA TwinCam’s. 

N.B.

1- De lezing van Roger Enever is in de Engelse taal. 

2- Deze middag staat ook open voor MGCC en MGTTO leden. 

3- Vanwege een beperkt aantal plaatsen en de inkoop van de lunch is aanmelding vooraf noodzakelijk. Op volgorde van binnenkomst van aanmelding worden de beschikbare plaatsen toegekend.

 De kosten voor deze middag bedragen €15,= p/p incl. lunch tussen 12.00 en 13.00 uur. De informatiemiddag zelf start om 13.00 uur. 

Mail uw aanmelding + het aantal personen vóór 19 oktober naar hanvolkers@gmail.com