Doelstellingen MGATO

De MGATO

opgericht op 1 oktober 1973, is een landelijk georganiseerde club van MGA en MG Magnette eigenaren en sympathisanten en heeft ten doel:

Het bezitten,  restaureren  en in stand houden  van de types MGA en Magnette’s ZA, ZB en ZB-V.

Het bijeenbrengen van de eigenaren van deze types op basis van 

Product

Het verzamelen en delen  van productinformatie, zowel technisch als informatief

Info en Advies

Het verschaffen van informatie,  advies en ondersteuning aan de leden betreffende verenigingszaken,  technische onderwerpen, evenementenorganisatie e.d.  

Samen doen

Het organiseren van toerritten en activiteiten en deelnemen  aan evenementen  

Leden

Samen zijn

Het organiseren van bijeenkomsten zoals de Algemene Ledenvergadering, de nieuwjaarsreceptie, het MGATO weekend, speciale evenementen en reizen, jubilea  e.d.

Vriendenkring

Het bevorderen van de onderlinge relaties tussen de leden door te anticiperen op gezamenlijke interesses en deze te integreren in het activiteitenprogramma. Maar ook  door  samen activiteiten  te organiseren  ontstaan er vriendschappen die anders niet van de grond zouden komen. Hierin ligt de kracht van onze vereniging, samen zijn en doen met behoud van de individuele vrijheid binnen een verenigingskader. Hiertoe behoort ook het behartigen van de belangen van de leden voor zover het hun auto’s van het merk MG betreft.

MGATO lid en partner

MGATO leden

dit zijn MGATO geregistreerde leden die in het bezit zijn van een MGA en/of MG Magnette. De (levens)partner van een gewone lid maakt automatisch deel uit van het MGATO lidmaatschap. Ledenlijst