De kop is er af, de eerste rit is verreden.

MGATO gaat niet naar Rosmalen !!!

ALV 2022 een maandje verplaatst

ALV verplaats naar 20 maart

MG informatie en onderdelendag 2022

De British Car Club Day

Het alternatief, de eerste rit van 2021

We gaan weer rijden !!!

Rit met MG Noord verplaatst van juni naar 22 augustus

Online ledenboek. Voor members only!

Alternatief voor de MG Informatie- en Onderdelendag 2021