Samenstelling MGATO bestuur* en facilitaire zaken

Voorzitter*:

John Kusters

Tel: 06-53151411

voorzitter@mgato.nl

Evenementencoördinator:

Han Volkers

Tel: 06 53486586

evenementen@mgato.nl

Fotografie & video:

Sjaak van ’t Wout, Claudia Veenendaal,

Hans van Wanrooij

octagon@mgato.nl

Secretaris*:

Henk Damen

Tel: 06-53692142

secretaris@mgato.nl

Website redactie:

Ger van der Peet

webmaster@mgato.nl

Technisch Adviseur:

MG-A: Cor Veerhuis

Magnette: Frans van Straaten

techniek@mgato.nl

Penningmeester*:

Rene Heijnens

Tel: 06 40242511

penningmeester@mgato.nl

Contactpersonen social media:

John Kusters*, Daniel Melton, Pieter Coen Ouwehand

socialmedia@mgato.nl

Tel: 06-53151411

The Octagon*:

Jaap de Wijs

Tel: 06 29057265

octagon@mgato.nl

Redactiecommissie:

Sjaak van ’t Wout

octagon@mgato.nl