MGATO lidmaatschap

MGATO lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de MGATO loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging vòòr 1 december bij de ledenadministratie, stilzwijgend voor het komende jaar verlengd.

Contributie

Voor 2017 is de contributie, inclusief partnerlidmaatschap voor gewone leden, vastgesteld op € 70,00 per jaar. De contributie en indexering worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks in februari wordt gehouden.

Voor alle nieuwe inschrijvingen geldt dat u een machtiging tot automatische incasso dient af te geven. De contributie wordt dan omstreeks 1 februari van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Indien er geen  automatische incasso mogelijk is zullen er extra administratiekosten (vast te stellen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering) in rekening worden gebracht.

Nieuwe leden

Aanmelding als nieuw lid kan het hele jaar, maar een lidmaatschap gaat per kwartaal in. Voor aanmelding per kwartaal geldt voor 2017 de volgende tabel:

Contributie

Aanmelddatum per contributie

1 januari                   € 70,00

1 april                       € 56,00

1 juli                          € 38,50

1 oktober                 € 21,50

Het lidmaatschap

gaat in nadat het verschuldigde bedrag door de penningmeester is ontvangen.

Op het aanmeldformulier kan worden aangegeven of u voor het innen van het verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso van de contributie verleent.

Nieuwe leden ontvangen ongeveer 2 weken na incasso of betaling van het bedrag op het inschrijfformulier, een welkomstpakket dat o.a. bestaat uit:

  • Het laatst verschenen nummer van The Octagon, het MGATO magazine
  • Zolang de voorraad strekt, een uitgave van het magazine The Classic MGA
  • En het A-Technisch Handboek.

Ledenadministratie

Henk Bannink

Hartog Nootlaan 22

7271 EL Borculo

Tel: 0545 – 273600

Ledenadmin@mgato.nl

Download het formulier hier, vul het zo volledig mogelijk in en stuur het ondertekend naar ons op.